Szukaj

Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty

Opłaty w Baby Academy Włochy:

 • czesne miesięczne — 1000 zł —  16 zł/dzień – wyżywienie (przedszkole)
 • opłata wpisowa — płatne jednorazowo 300 zł

Opłatę za czesne należy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca.

 W ramach czesnego zapewniamy:

 • pobyt dziecka w Baby Academy w godzinach 7:00–18:00;
 • korzystanie z własnego, ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw;
 • opiekę doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej o szczerej i naturalnej serdeczności wobec dzieci;
 • najwyższy standard usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych;
 • monitoring wizyjny każdej sali dydaktycznej i placu zabaw;
 • realizację autorskiego programu edukacyjnego;
 • zajęcia z języka angielskiego — codziennie;
 • zajęcia z hiszpańskiego — 2x w tygodniu;
 • zajęcia z tańca;
 • gimnastykę ogólnorozwojową;
 • zajęcia z papieroplastyki (plastyczno-artystyczne);
 • grupowe zajęcia logopedyczne;
 • zajęcia teatralne;
 • opiekę psychologa, logopedy oraz fizjoterapeuty;
 • warsztaty ze zwierzętami;
 • zdrowe wyżywienie z własnej kuchni;
 • własną salę do zajęć z integracji sensorycznej;

Zapisy do naszej placówki prowadzone są przez cały rok, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Jesteśmy otwarci na Państwa wizytę w dowolnym czasie, jednakże w miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z Państwa strony przed planowanym przybyciem. Zagwarantuje to Państwu możliwość dokładnego poznania całej naszej placówki, a także odbycia indywidualnego spotkania z Dyrektorem, który udzieli informacji na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

*UWAGA — przyjmujemy do placówki jedynie dzieci, które posiadają komplet szczepień — przy zapisie dziecka wymagane jest okazanie książeczki zdrowia dziecka do wglądu.

Przed rozpoczęciem regularnego uczęszczania dziecka do naszej placówki macie Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnej pięciodniowej adaptacji.