Szukaj

Program zajęć

BABY ACADEMY w Warszawie Włochy, w ramach czesnego i autorskiego programu dydaktycznego, oferuje swoim podopiecznym szeroki zakres zajęć edukacyjnych, wspomagających rozwój emocjonalno-poznawczy.

Zajęcia objęte czesnym:

 • j. angielski — codziennie(!);
 • j. hiszpański — 2x w tygodniu;
 • logorytmika —  1x w tygodniu;
 • taniec — 1x w tygodniu;
 • dziecięca matematyka (specjalnie przygotowane gry logiczne na różnych poziomach wieku) —  1x w tygodniu;
 • robotyka — zajęcia przy użyciu różnego rodzaju wymagających  i fascynujących, różnorodnych  klocków. Dzięki temu dzieci z własnej chęci, w oparciu o motywację wewnętrzną, i przy wsparciu osób prowadzących z ochotą rozwijają wyobraźnię przestrzenną, planowanie oraz twórczość —  1x w tygodniu;
 • zajęcia teatralne — 1x w tygodniu;
 • zajęcia naukowe (Klub Małego Naukowca) — 1x w miesiącu;
 • warsztaty ze zwierzętami — 1x w miesiącu;

Pozostałe zajęcia, dodatkowo płatne:

 • balet
 • piłka nożna
 • szachy
 • gra na bębnach
 • ceramika
 • judo
 • yoga dla dzieci