Szukaj

Zajęcia

Żłobek i przedszkole BABY ACADEMY Warszawa – Ursus oferuje swoim podopiecznym zajęcia dydaktyczne, podzielone na 3 grupy, tzn. zajęcia: programowe, specjalistyczne oraz fakultatywne.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE:

Przedmiotowe zajęcia są realizowane w ramach naszego autorskiego programu dydaktycznego i są wliczone w cenę czesnego. Należą do nich:

 • Zajęcia wspomagające rozwój  prowadzone metodą Weroniki Sherborne (codziennie w żłobku i przedszkolu)

Dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują ruchu Na zajęciach pojawiają się gry ruchowe, zabawy przy muzyce oraz ćwiczenia relaksacyjne. Najmłodsi ćwiczą koordynację,   świadomość i kontrolę swojego ciała oraz zdobywają wyczucie przestrzeni i kierunków. Dzięki kreatywnym zabawom w rytm muzyki uczestnicy doświadczają swobody i  mogą wyrazić swoje uczucia oraz pomysły. W czasie zajęć wykorzystujemy elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która powstała by wspomagać rozwój psychoruchowy dzieci.  Ponadto już przedszkolaki możemy nauczyć w jaki sposób mądrze się relaksować i zbierać nowe siły, dlatego każde zajęcia kończą się zabawą wyciszającą.

 • Zajęcia z języka angielskiego (codziennie z native speakerem)

Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż wtedy dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ilość wprowadzanych i utrwalanych słów zależna jest od  stopnia ich znajomości i wieku dzieci.

 • Zajęcia z ZUMBY (w żłobku i przedszkolu 1 raz w tygodniu)

ZUMBA to połączenie tańca i fitnessu. Podczas zajęć dzieci uczą się choreografii w różnych rytmach tanecznych. Przy okazji oswajają niektóre zwroty w językach obcych – śpiewając i wykonując elementy taneczne. Zumba wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci – poprawia kondycję fizyczną i koordynację ruchową, to także dobre ćwiczenie pamięci oraz nauka pracy w grupie. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki. Następnie dzieci uczą się elementów wybranej choreografii, wykonują ją w grupie. W ciągu roku szkolnego dzieci poznają minimum 10 prostych choreografii do różnych piosenek.

 •  Gimnastyka ogólnorozwojowa (w żłobku i przedszkolu codziennie)

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej rozwijają w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość, oraz koordynacja ruchowa. Ponadto  poprawiają kondycję fizyczną dziecka, wzmacniają organizm oraz kształtują prawidłową postawę dziecka. Na zajęciach wykorzystujemy elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy jak woreczki, obręcze, szarfy, czy piłki, a także wyposażenie wykorzystywane w terapii Integracji Sensorycznej. W naszej placówce nie tylko kształtujemy motorykę dzieci, lecz również uczymy je nowych umiejętności, nowych ćwiczeń i zabaw, a  przede wszystkim rozwiniemy u dzieci właściwe nawyki i pozytywną postawę wobec aktywności fizycznej.

 •  Zajęcia plastyczno-artystyczne (w żłobku i przedszkolu codziennie)

Zajęcia, podczas których dzieci dają upust swojej kreatywności i potrzebie tworzenia, lepiąc, malując, wydzierając i wyklejając. Łącząc tym samym przyjemne z pożytecznym – rozwiną swoje zdolności manualne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, poznają wiele ciekawych i prostych technik oraz narzędzi plastycznych. Wykorzystanie prostych materiałów i narzędzi pozwala dzieciom eksperymentować i rozwijać wyobraźnię. Staramy się, by nasze zajęcia jak najczęściej angażowały również inne zmysły, niż tylko wzrok i dotyk.

 •  Zajęcia umuzykalniające z rytmiką ( w przedszkolu 1 raz w tygodniu)

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu przez: rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, wspólne muzykowanie. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę pedagogiczno- artystyczną, której celem jest poszukiwanie drogi do muzyki poprzez różnego rodzaju działania twórcze. Szczególny nacisk kładziemy na śpiew, który jest  jedną z podstawowych form ekspresji dziecka, a piosenka najprostszym utworem muzycznym, który dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć. Podczas zajęć będziemy również poznawać muzykę klasyczną, instrumentarium orkiestrowe, oraz grać na instrumentach perkusyjnych

 •  Diagnoza logopedyczna (w żłobku i przedszkolu)

Diagnoza logopedyczna, czyli przesiewowe badanie logopedyczne jest przeprowadzane corocznie wśród przedszkolaków i dzieci żłobkowych, które nabyły już umiejętność mowy nawet w najmniejszym stopniu. Jej głównym celem jest ocena rozwoju mowy u dziecka oraz określenie ewentualnych nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Przeprowadzane przez logopedę badanie ma określić charakter zaburzenia, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości oraz ustalić rodzaj terapii, o ile taka będzie konieczna.

 •  Przesiewowe badanie Integracji Sensorycznej (w żłobku i przedszkolu)

Integracja sensoryczna to proces organizujący przepływ informacji do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. Proces Integracji sensorycznej powoduje: prawidłowość napięcia mięśniowego, umiejętność koordynacji ruchów, zdolność do nabywania nowych umiejętności, prawidłowość odbierania i filtrowania dźwięków dochodzących z otoczenia. U dziecka wszystkie zmysły kształtują się w już okresie płodowym, zaś rozwój procesów integracji sensorycznej przebiega najbardziej intensywnie u dziecka w wieku do 5 lat. Dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej mogą miewać problemy z uczeniem się, relacjami z rówieśnikami, wykonywaniem precyzyjnych ruchów, czy utrzymaniem równowagi.

Badanie jest przeprowadzane corocznie wśród przedszkolaków i dzieci żłobkowych przez wykwalifikowanego terapeutę. Jest to diagnoza uproszczona, sprowadzająca się wyłącznie do obserwacji zachowań dziecka w kontekście występowania objawów mogących świadczyć o istnieniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej.

W przypadku stwierdzenia u dziecka występowania objawów zaburzeń integracji sensorycznej Rodzice zostają otrzymują od nas zalecenie przeprowadzenia pełnej diagnozy w tym zakresie.

 •  Diagnoza psychologiczna (w żłobku i przedszkolu)

Przeprowadzana jest cyklicznie kilka razy w roku w formie   obserwacji diagnostycznej prowadzonej metodą zabawy i mającej na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, czy społecznym dzieci.

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:

Przedmiotowe zajęcia nie są wliczone w cenę czesnego. Niemniej jednak są realizowane na terenie placówki w specjalnie wydzielonym i przygotowanym w tym celu pomieszczeniu, przez wyspecjalizowaną kadrę współpracującą z BABY ACADEMY. Należą do nich:

 • Indywidualne zajęcia logopedyczne – są skierowane do dzieci, u których stwierdzono konieczność prowadzenia terapii logopedycznej w wyniku badania przesiewowego. Najczęściej zajęcia dotyczą: terapii opóźnionego rozwoju mowy, usuwania wad wymowy (nieprawidłowa realizacja głosek, mowa bezdźwięczna), terapii jąkania, zacinania, czy zbyt szybkiego tempa mowy.

 • Indywidualna pełna diagnoza i terapia Integracji sensorycznej – skierowana do dzieci, u których w trakcie badania przesiewowego zauważono objawy mogące świadczyć o zaburzeniach w procesie integracji sensorycznej. Terapia polega na rozwijaniu u dziecka prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz wewnętrzne (zmysły równowagi i czucia głębokiego). Ma ona postać zabawy ruchowej, podczas której dostarczane są dziecku bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy – to wynika z pełnej diagnozy przeprowadzonej zarówno poprzez szczegółowe badanie dziecka oraz wywiad z rodzicami.

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – skierowane do dzieci jak i rodziców, w celu kształtowania indywidualnych form pomocy psychologiczno-wychowawczej.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Są to zajęcia dodatkowe, realizowane poza autorskim programem BABY ACADEMY, dla osób chętnych i w godzinach popołudniowych w tzw. czasie swobodnej zabawy w grupach. Do przykładowych zajęć tego typu można zaliczyć: taniec towarzyski i klasyczny (balet), karate, judo, warsztaty ceramiki, robotykę, szachy, język hiszpański i wiele innych. Oferta przedmiotowych zajęć jest ograniczona wyłącznie pomysłowością rodziców i minimalną liczbą chętnych (3-5 osób). Przedmiotowe zajęcia nie są wliczone w cenę czesnego.

 Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego możemy zapewnić następujące terapie:

 • Dogoterapię,
 • Terapię logopedyczną,
 • Terapię metodą Weroniki Sherborne,
 • Rehabilitację ruchową,
 • Terapię integracji sensorycznej,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla każdego dziecka.