Szukaj

Przedszkole

Nasze przedszkole jest niepubliczną placówką integracyjną wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy i realizującą Podstawę Programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Naszym głównym celem jest stworzenie naszym podopiecznym takiego otoczenia, które pozwoli im odkrywać świat, zdobywać różne doświadczenia, osiągać sukcesy, choćby najdrobniejsze, ale ich własne. 

Niepubliczne Przedszkole  Integracyjne BABY ACADEMY URSUS to miejsce przyjazne dziecku, miejsce w którym dzieci będą czuły się jak we własnym domu – pełnym ciepła, bezpieczeństwa, tolerancji i akceptacji. Pragniemy, aby poprzez wszechstronną edukację językową, ruchową, kulturalną i społeczną Wasze pociechy mogły zaspokoić dziecięcą ciekawość i rozwijać się w poszanowaniu siebie oraz innych, a także otaczającego świata.

Do grona naszych przedszkolaków serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od  2,5 do 6 lat.

Nasze przedszkole jest czynne w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 2 maja, 24 i 31 grudnia

W przedszkolu funkcjonują 2 grupy. Każda z grup ma do dyspozycji własną salę wyposażoną w ergonomiczne, nowe i kolorowe mebelki, kąciki tematyczne z pomocami dydaktyczno-edukacyjnymi oraz zabawki edukacyjne. Opiekę nad dziećmi pełni dwoje członków kadry pedagogicznej w każdej grupie.

Kadrę pedagogiczną stanowią kreatywne, odpowiedzialne i doświadczone osoby z wykształceniem wyższym, posiadające tytuł Nauczyciela wychowania przedszkolnego, lub wczesnoszkolnego oraz ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każda z sal dydaktycznych wyposażona jest w system wentylacji mechanicznej, co pozwala na zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza.

W przedszkolu działa system monitoringu wizyjnego, obejmujący swym zasięgiem każdą z sal dydaktycznych oraz plac zabaw, z którego bardzo często korzystamy – o ile pozwala nam na to aura.

Alternatywą dla zabaw na świeżym powietrzu są spacery po okolicy, na które chętnie chodzimy z dziećmi. Wówczas każde z dzieci ma na sobie specjalną kamizelką odblaskową, aby zapewnić im maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Przedszkole działa w oparciu o nasz autorski program dydaktyczny. Wymagania i zakres zajęć wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określone w rozporządzeniu MEN rozbudowaliśmy o bogaty wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych odbywających się codziennie i podzielonych na 2 bloki edukacyjne: ranny i popołudniowy.

W ramach czesnego oferujemy następujące zajęcia:

 • Zajęcia wspomagające rozwój  prowadzone metodą Weroniki Sherborne
 • Zajęcia z języka angielskiego z Native speakerem codzienne
 • Zajęcia z tańca 1 x w tygodniu
 • Gimnastykę ogólnorozwojową1 x w tygodniu
 • Zajęcia plastyczno-artystyczne (papieroplastyka)
 • Zajęcia umuzykalniające z rytmiką 1 x w tygodniu
 • Grupowe zajęcia z logopedą 1 x w tygodniu
 • Dogoterapię 1 x w miesiącu
 • Warsztaty ze zwierzętami 1x w miesiącu

Ponadto w naszym przedszkolu organizowane są cykliczne i okolicznościowe imprezy lub wydarzenia takie jak np.: wycieczki bliższe (na pocztę, do księgarni, biblioteki, Centrum Kultury) i dalsze (do Centrum Nauki Kopernik, fabryki bombek itd.), teatrzyki, prelekcje z ważnymi osobami, bal karnawałowy, warsztaty świąteczne, Dzień Rodziny i wiele innych.

Jesteśmy placówką nastawioną na aktywną współpracę z rodzicami i otwartą na Państwa sugestie, dlatego też osoby zainteresowane mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć fakultatywnych, takich jak: taniec towarzyski i klasyczny (balet), ceramika, robotyka, judo, karate, szachy, piłka nożna itp., odbywających się popołudniami w porze swobodnej zabawy.

Co więcej, wszystkich rodziców gorąco zapraszamy do wspólnego udziału w organizowanych przez nas kilka razy w roku warsztatach tematycznych np. z okazji Wielkanocy. Z doświadczenia wiemy, że jest to idealny sposób na wspólną zabawę z dzieckiem i poznanie naszej placówki.

W naszym Przedszkolu dzieci znajdują się pod stałą opieką logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej. Corocznie przeprowadzamy przesiewowe badania logopedyczne, integracji sensorycznej oraz obserwację psychologiczną. Jeżeli w wyniku diagnozy zostaną wykryte niepokojące objawy, lub zaistnieje potrzeba wsparcia rozwoju Dziecka w danych obszarach, oferujemy Państwu możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć specjalistycznych w postaci:

 • indywidualnej terapii logopedycznej
 • pełnej diagnozy i terapii integracji sensorycznej
 • indywidualnych konsultacji z psychologiem/fizykoterapeutą/logopedą/terapeutą SI

Dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oferujemy możliwość realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego.