Szukaj

Program

Program

Przygotowaliśmy autorski program edukacyjny, tak aby skutecznie wykorzystać naturalne możliwości i predyspozycje dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności.

Wyniki najnowszych badań w zakresie edukacji i funkcjonowania ludzkiego mózgu przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów z wiodących uniwersytetów jednoznacznie wskazują, iż okres rozwoju od 1-go do 6-go roku życia to najważniejsze chwile dla rozwoju mózgu każdego dziecka. Jeśli czas ten zostanie optymalnie wykorzystany poprzez odpowiednią stymulację, Twoje dziecko rozwinie drzemiący w nim ogromny potencjał intelektualny i emocjonalny.

W odpowiedzi na powyższe, opracowaliśmy autorski Program edukacyjny, umożliwiający Twojemu dziecku wszechstronny rozwój na najwyższym z możliwych poziomów.

Zajęcia prowadzone są w przedszkolu, w sposób interaktywny i wyjątkowo interesujący dla dzieci. Doskonałe kompetencje naszego personelu gwarantują dostosowanie tempa i sposobu realizacji programu do możliwości każdego dziecka. Jego aktywność i zaangażowanie jest budulcem wykorzystywanym do dalszych kroków na drodze wiedzy i poznania.

Program w oparciu, o który funkcjonujemy zakłada wszechstronny rozwój Dziecka na płaszczyźnie: intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej, społecznej oraz moralnej, twórczej i kulturalnej. Bardzo duże znaczenie ma dla nas wyrabianie u dzieci nawyków i cech dotyczących: samodzielności, empatii, otwarcia na świat.

W naszej pracy dydaktycznej inspirują nas i czerpiemy najlepsze wzorce z następujących metod i nurtów:

  • Pedagogiki Marii Montessori
  • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metody chusty Klanza
  • Metody Dennisona
  • Glottodydaktyki
  • Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Nasz program zakłada także uwrażliwianie dzieci na kwestie ekologii, dbałości o zdrowie oraz potrzeby drugiego człowieka.

Zdając sobie sprawę z ilości wyzwań jakie stoją przed dziećmi na różnych etapach edukacji, staramy się aby emocje związane z przechodzeniem na poszczególne szczeble systemu oświaty były jak najbardziej pozytywne, a dzieci będąc doskonale przygotowanymi, czuły się pewnie w roli przedszkolaka, bądź ucznia.

Powyższe zapewniamy poprzez dbałość o najwyższy poziom zajęć dydaktyczno-wychowawczych, co objawia się: profesjonalnym przygotowywaniem się do zajęć przez kadrę pedagogiczną, prowadzeniem zajęć w sposób interaktywny i z wykorzystaniem zindywidualizowanych metod pracy z dziećmi w zależności od ich możliwości i potrzeb psychofizycznych.