Szukaj

Zajęcia

Żłobek BABY ACADEMY w Grodzisku Mazowieckim w ramach czesnego i autorskiego programu dydaktycznego oferuje swoim podopiecznym następujące zajęcia dydaktyczne:

  • Zajęcia wspomagające rozwój  prowadzone metodą Weroniki Sherborne

Dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują ruchu Na zajęciach pojawiają się gry ruchowe, zabawy przy muzyce oraz ćwiczenia relaksacyjne. Najmłodsi ćwiczą koordynację,   świadomość i kontrolę swojego ciała oraz zdobywają wyczucie przestrzeni i kierunków. Dzięki kreatywnym zabawom w rytm muzyki uczestnicy doświadczają swobody i  mogą wyrazić swoje uczucia oraz pomysły. W czasie zajęć wykorzystujemy elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która powstała by wspomagać rozwój psychoruchowy dzieci.  Ponadto już przedszkolaki możemy nauczyć w jaki sposób mądrze się relaksować i zbierać nowe siły, dlatego każde zajęcia kończą się zabawą wyciszającą.

  • Zajęcia z języka angielskiego

Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż wtedy dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Ilość wprowadzanych i utrwalanych słów zależna jest od  stopnia ich znajomości i wieku dzieci,  zajęcia przyjmują formę wesołej zabawy.

  • Zajęcia z ZUMBY

ZUMBA to połączenie tańca i fitnessu. Podczas zajęć dzieci uczą się choreografii w różnych rytmach tanecznych. Przy okazji oswajają niektóre zwroty w językach obcych – śpiewając i wykonując elementy taneczne. Zumba wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci – poprawia kondycję fizyczną i koordynację ruchową, to także dobre ćwiczenie pamięci oraz nauka pracy w grupie. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki. Następnie dzieci uczą się elementów wybranej choreografii, wykonują ją w grupie. W ciągu roku szkolnego dzieci poznają minimum 10 prostych choreografii do różnych piosenek.

  •  Gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej rozwijają w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość, oraz koordynacja ruchowa. Ponadto  poprawiają kondycję fizyczną dziecka, wzmacniają organizm oraz kształtują prawidłową postawę dziecka. Na zajęciach wykorzystujemy elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy jak woreczki, obręcze, szarfy, czy piłki, a także wyposażenie wykorzystywane w terapii Integracji Sensorycznej. W naszej placówce nie tylko kształtujemy motorykę dzieci, lecz również uczymy je nowych umiejętności, nowych ćwiczeń i zabaw, a  przede wszystkim rozwiniemy u dzieci właściwe nawyki i pozytywną postawę wobec aktywności fizycznej.

  •  Zajęcia plastyczno-artystyczne

Zajęcia, podczas których dzieci dają upust swojej kreatywności i potrzebie tworzenia, lepiąc, malując, wydzierając i wyklejając. Łącząc tym samym przyjemne z pożytecznym – rozwiną swoje zdolności manualne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, poznają wiele ciekawych i prostych technik oraz narzędzi plastycznych. Wykorzystanie prostych materiałów i narzędzi pozwala dzieciom eksperymentować i rozwijać wyobraźnię. Staramy się, by nasze zajęcia jak najczęściej angażowały również inne zmysły, niż tylko wzrok i dotyk.

  • Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna, czyli przesiewowe badanie logopedyczne jest przeprowadzane corocznie wśród  dzieci, które nabyły już umiejętność mowy.  Jej głównym celem jest ocena rozwoju mowy u dziecka oraz określenie ewentualnych nieprawidłowości występujących w procesie komunikowania się. Przeprowadzane przez logopedę badanie ma określić charakter zaburzenia, znaleźć przyczynę zaistniałych nieprawidłowości oraz ustalić rodzaj terapii, o ile taka będzie konieczna.

  • Grupowe zajęcia logopedyczne

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego logopedę w formie ćwiczeń narządów artykulacyjnych, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń fonacyjnych oraz ćwiczeń rytmizujących. Zajęcia mają na celu usprawnienie i zapewnienie prawidłowej pracy narządów artykulacyjnych dzieci, tak aby od samego początku pojawienia się mowy minimalizować nieprawidłowości występujące w procesie komunikowania się.

  • Warsztaty ze zwierzętami
  •  Obserwacja psychologiczna

Przeprowadzana jest cyklicznie kilka razy w roku w formie   obserwacji diagnostycznej prowadzonej metodą zabawy i mającej na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, czy społecznym dzieci.