Szukaj

Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty

Opłaty w żłobku:

— 1000 zł czesne + 12 zł dzienna stawka wyżywienia dla dzieci zameldowanych w gminie Grodzisk Mazowiecki

 1500 zł* dla dzieci zameldowanych poza gminą Grodzisk Mazowiecki

Całkowity koszt pobytu dziecka w placówce to 1 640 zł (w tym dotacja z gminy Grodzisk Mazowiecki 400 zł).

Opłaty w przedszkolu:

— 600 zł + 14 zł dzienna stawka wyżywienia (dieta15 zł)

— opłata wpisowa — płatne jednorazowo: 400 zł — opłatę wpisową należy wnieść przed rozpoczęciem adaptacji.

Opłatę za czesne należy wnosić do 10. dnia każdego miesiąca.

*UWAGA — przyjmujemy do placówki jedynie dzieci, które posiadają komplet szczepień. Przy zapisie dziecka wymagane jest okazanie książeczki zdrowia dziecka do wglądu.

 W ramach czesnego zapewniamy:

  • zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu — codziennie

  • zajęcia Zumby — raz w tygodniu

  • zajęcia z rytmiki — raz w tygodniu

  • zajęcia z papieroplastyki (plastyczno-artystyczne)

  • grupowe zajęcia logopedyczne — raz w tygodniu

  • cykliczne warsztaty ze zwierzętami — raz na miesiąc

  • teatrzyk — raz na miesiąc

  • korzystanie z własnego, ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw

  • monitoring wizyjny każdej sali dydaktycznej i placu zabaw

Jesteśmy otwarci na Państwa wizytę w dowolnym czasie, jednakże w miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed planowanym przybyciem. Zagwarantuje to Państwu możliwość dokładnego poznania całej naszej placówki, a także odbycia indywidualnego spotkania z Dyrektorem, który udzieli informacji na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

Przed rozpoczęciem regularnego uczęszczania dziecka do naszej placówki macie Państwo możliwość skorzystania z zajęć adaptacyjnych.