Szukaj

Zajęcia

Punkt Opieki Dziennej BABY ACADEMY w Warszawie Włochy w ramach czesnego i autorskiego programu dydaktycznego oferuje swoim podopiecznym następujące zajęcia dydaktyczne.

  •     Zajęcia umuzykalniające Gordonki
  •    Zajęcia z języka angielskiego
  •     Zajęcia z ZUMBY

ZUMBA to połączenie tańca i fitnessu. Podczas zajęć dzieci uczą się choreografii w różnych rytmach tanecznych. Przy okazji oswajają niektóre zwroty w językach obcych – śpiewając i wykonując elementy taneczne. Zumba wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci – poprawia kondycję fizyczną i koordynację ruchową, to także dobre ćwiczenie pamięci oraz nauka pracy w grupie. Zajęcia rozpoczynają się od rozgrzewki. Następnie dzieci uczą się elementów wybranej choreografii, wykonują ją w grupie. W ciągu roku szkolnego dzieci poznają minimum 10 prostych choreografii do różnych piosenek

  • Zajęcia plastyczno-artystyczne

Zajęcia, podczas których dzieci dają upust swojej kreatywności i potrzebie tworzenia, lepiąc, malując, wydzierając i wyklejając. Łącząc tym samym przyjemne z pożytecznym – rozwiną swoje zdolności manualne oraz koordynację wzrokowo-ruchową, poznają wiele ciekawych i prostych technik oraz narzędzi plastycznych. Wykorzystanie prostych materiałów i narzędzi pozwala dzieciom eksperymentować i rozwijać wyobraźnię. Staramy się, by nasze zajęcia jak najczęściej angażowały również inne zmysły, niż tylko wzrok i dotyk.

  • Grupowe zajęcia logopedyczne

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego logopedę w formie ćwiczeń narządów artykulacyjnych, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń fonacyjnych oraz ćwiczeń rytmizujących. Zajęcia mają na celu usprawnienie i zapewnienie prawidłowej pracy narządów artykulacyjnych dzieci, tak aby od samego początku pojawienia się mowy minimalizować nieprawidłowości występujące w procesie komunikowania się.

  • Obserwacja psychologiczna

Przeprowadzana jest cyklicznie kilka razy w roku w formie   obserwacji diagnostycznej prowadzonej metodą zabawy i mającej na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym, czy społecznym dzieci.