Szukaj

Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty

Opłaty

Czesne  żłobek cały dzień –  1450 zł(czesne zostanie pomniejszone o kwotę z programu Maluch 2020 r)    + 14 zł/dzień- wyżywienie

Czesne przedszkole-750 zł

 • Opłata za wyżywienie w kwocie 14 zł/dzień 

Dodatkowe opłaty:

 • Wpisowe-300 zł

Opłatę za czesne należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłatę za wyżywienie za miesiąc poprzedni należy wnosić wraz z czesnym, do 10 dnia bieżącego miesiąca.

 W ramach czesnego zapewniamy:

 • warunki lokalowe na najwyższym poziomie – placówka stworzona od podstaw dla dzieci
 • doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną o szczerej i naturalnej serdeczności wobec dzieci
 • najwyższy standard usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych
 • realizację autorskiego programu edukacyjnego
 • zajęcia wspomagające rozwój  prowadzone metodą Weroniki Sherborne
 • zajęcia z języka angielskiego z lektorem
 • zajęcia taneczne
 • gimnastykę ogólnorozwojową
 • zajęcia z papieroplastyki (plastyczno-artystyczne)
 • zajęcia umuzykalniające z rytmiką
 • diagnozę logopedyczną

Ponadto oferujemy szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych i specjalistycznych.

*Uwaga-przyjmujemy do placówki jedynie dzieci, które posiadają komplet szczepień-przy zapisie dziecka wymagane jest okazanie książeczki zdrowia dziecka do wglądu.

Zapisy do naszej placówki prowadzone są przez cały rok, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Jesteśmy otwarci na Państwa wizytę w dowolnym czasie. W miarę możliwości prosimy jednak o wcześniejszy kontakt z Państwa strony, tak aby w ustalonym terminie spotkania mogli Państwo dokładnie poznać całą naszą placówkę, a także mieć gwarancję odbycia indywidualnego spotkania z Dyrektorem, który udzieli informacji na wszystkie Państwa pytania.