Szukaj

Zapisy i opłaty

Zapisy i opłaty
Opłaty w żłobku:
-1000 zł czesne +12 zł dziennie wyżywienie dla dzieci  zameldowanych w gminie Grodzisk Mazowiecki
1500* dla dzieci zameldowanych poza gminą Grodzisk Mazowieck

Całkowity koszt pobytu dziecka w placówce

1 640 zł (W tym dotacja z gminy Grodzisk Mazowiecki 400 zł)

Opłaty w przedszkolu: 600 zł + 12 zł dzienna stawka wyżywienia
  • Opłata wpisowa – płatne jednorazowo  400 zł – opłatę wpisową należy wnieść przed rozpoczęciem adaptacji
Opłatę za czesne należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.
*Uwaga-przyjmujemy do placówki jedynie dzieci, które posiadają komplet szczepień-przy zapisie dziecka wymagane jest okazanie książeczki zdrowia dziecka do wglądu.
 W ramach czesnego zapewniamy:
  • zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu- codziennie
  • zajęcia ZUMBY/1 w tyg
  • zajęcia z rytmiki/1 w tyg
  • zajęcia z papieroplastyki (plastyczno-artystyczne)
  • grupowe zajęcia logopedyczne/1 w tyg
  • cykliczne zajęcia z dogoterapii/1 w mc
  • 1 w miesiącu teatrzyk
  • korzystanie z własnego, ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw
  • monitoring wizyjny każdej sali dydaktycznej i placu zabaw
Jesteśmy otwarci na Państwa wizytę w dowolnym czasie, jednakże w miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z Państwa strony przed planowanym przybyciem. Zagwarantuje to Państwu możliwość dokładnego poznania całej naszej placówki, a także odbycia indywidualnego spotkania z Dyrektorem, który udzieli informacji na wszystkie nurtujące Państwa pytania.
Przed rozpoczęciem regularnego uczęszczania dziecka do naszej placówki macie Państwo możliwość skorzystania z adaptacji.